REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU

Regulamin korzystania i przebywania na terenie KLUBU. Regulamin z dnia 01.02.2021r. obowiązuje do odwołania ogłoszonego na tej stronie. Regulamin ustanowił Mariusz Ożóg 80-180 Gdańsk ul. Wielkopolska 5a, NIP 5851010946

KLIENT korzystający z obiektu, zgadza się z niniejszym regulaminem.

1. OPIS I OZNACZENIA:

a) Osoba najmująca na czas określony lokal, nazywana jest w niniejszym regulaminie, KLIENTEM.

b) Wynajmujący lokal, w niniejszym regulaminie, nazywany jest KLUBEM.

c) Przedmiotem umowy jest WYNAJEM pomieszczenia znajdującego się w budynku nr 5a przy ul. Wielkopolskiej, 80-180 Gdańsk, zwane w niniejszym regulaminie POKOJEM.

2. CZAS I MIEJSCE umowy najmu lokalu:

a) Miejsce umowy najmu to: 80-180 Gdańsk ul. Wielkopolska 5a

b) Czas umowy najmu ustalany jest każdorazowo, indywidualnie, pomiędzy KLIENTEM a KLUBEM. Czas najmu może wynosić od 1 godziny do 1 miesiąca.

3. Warunki jakie musi spełnić KLIENT aby móc korzystać z wynajętego POKOJU:

a) KLIENT musi przestrzegać POLSKIEGO PRAWA, ustaw i bieżących rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów.

b) KLIENT jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zaleceń SANEPIDU w związku z panującą epidemią COVID-19.

c) KLIENT ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie: przepisów Polskiego Prawa, ustaw i rozporządzeń  Rady Ministrów, przepisów i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

d) KLIENT odpowiada za szkody powstałe w wynajmowanym POKOJU, podczas trwania wynajmu.  

4. PRZEZNACZENIE

KLIENT przeznacza wynajęty POKÓJ na dowolne cele. KLIENT w pełni odpowiada za działania oraz zaniechanie działań w wynajetym POKOJU podczas trwania WYNAJMU, własne jak również osób z nim przebywających w POKOJU.

KLIENT odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania, osób przebywających razem z KLIENTM lub za pozwoleniem KLIENTA, w wynajętym POKOJU.

5. Z wynajmu POKOJU, po godzinie 20.00, mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.